KLUB

Nazwa klubu: Gedania Spółka Akcyjna
Nazwa zespołów młodzieżowych: Gedania Gdańsk
Siedziba klubu: ul. Czarny Dwór 12/3, 80-365 Gdańsk
Kontakt tel.: 58 341 50 77
Kontakt e-mail:
Klub – gedania.sa@wp.pl
Sekcja siatkówki – kksgedania1@wp.pl

GEDANIA SA

Zarząd:
Dominik Stankiewicz – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:
Eugeniusz Grygo – Przewodniczący
Tadeusz Sokołowski – Wiceprzewodniczący
Tadeusz Borocki – Sekretarz
KRS: 0000254238
REGON: 220203307
NIP: 5842577346
Rachunek bankowy nr: 37 1090 1098 0000 0001 3289 2110
Kapitał zakładowy: 3 632 000 zł


  • Gedania Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12/3, 80-505 Gdańsk, tel. 58 341 50 77