KLUB

Nazwa klubu: Gedania Spółka Akcyjna
Nazwa zespołów młodzieżowych: Gedania Gdańsk
Siedziba klubu: ul. Kościuszki 49, 80-445 Gdańsk
Siedziba tymczasowa: ul. Czarny Dwór 12/3, 80-505 Gdańsk
Adres korespondencyjny:
ul. Czarny Dwór 12/3, 80-505 Gdańsk
Kontakt tel.: 58 341 50 77
Kontakt e-mail:
Klub – gedania.sa@wp.pl
Sekcja siatkówki – kksgedania1@wp.pl

GEDANIA SA

Zarząd:
Zdzisław Stankiewicz – Prezes Zarządu
Marek Malinowski – Wiceprezes
Paweł Kramek – Wiceprezes do spraw sportowych
Rada Nadzorcza:
Bogdan Obszański – Przewodniczący
Andrzej Chmielecki – Wiceprzewodniczący
Tadeusz Huciński – Sekretarz
KRS: 0000254238
REGON: 220203307
NIP: 5842577346
Rachunek bankowy nr: 37 1090 1098 0000 0001 3289 2110
Kapitał zakładowy: 3 632 000 zł

  • NAJBLIŻSZE MECZE:
  • Gedania Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12/3, 80-505 Gdańsk, tel. 58 341 50 77