Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Nasza Gedania”06.12.2017

business-meeting-wallpaper-25[9]Na podstawie Par. 23 ust. 2,4 i 6, w związku z Par.29 poz.6, Par.31 ust.1 oraz Par.32 ust.1 i 3 Statutu Stowarzyszenia „Nasza Gedania” niniejszym ogłaszam wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, rozpoczętego w dniu 05. grudnia o godz. 17, co ma nastąpić we wtorek 19. grudnia 2017 o godz. 17 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 17.15 w drugim terminie.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Gdańsku przy ul. Czarny Dwór 12/3, z następującym porządkiem obrad:

1. Wznowienie obrad po przerwie, z oświadczeniem Przewodniczącego w sprawie quorum i prawomocności obrad.
2. Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, w następstwie rezygnacji złożonej przez ś.p. Zdzisława Stankiewicza w październiku 2017.
3. Wybór pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia, w następstwie skrócenia kadencji obecnych członków Zarządu na mocy Par.32 ust.3 zdanie ostatnie.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
5. Sprawy wniesione, nie poddawane pod głosowania
6. Zamknięcie obrad

Andrzej Chmielecki,
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Członek Zarządu Stowarzyszenia

  • Najbliższe mecze:

    mecz II ligi kobiet
    17.10.2018 r. (środa), godz. 17:00
    Gedania Gdańsk - SMS Police
    hala ZSE w Gdańsku, ul. Reja 25

  • Gedania Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12/3, 80-505 Gdańsk, tel. 58 341 50 77