Firma spółki: GEDANIA S.A.
Siedziba i adres: ul. Czarny Dwór 12/3, 80-365 Gdańsk
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
KRS: 0000254238
NIP: 5842577346
Wysokość kapitału zakładowego: 3 632 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 78 000 zł


  • Gedania Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12/3, 80-505 Gdańsk, tel. 58 341 50 77